Άννα Σιδηροπούλου
annasid.jpg
ΕΡΓΟ ΕΤΗ Είδος Σύλλογος Σκηνοθεσία
Aροθυμούμε και τιμούμε 2011- Θεατρικό δρώμενο ΠΣΚΣ Έρρικας Νικολαϊδου
Τσαναβάρ σα λάχανα 2008- Ποντιακή ηθογραφία ΠΣΚΣ Έρρικας Νικολαϊδου
Μασχαρευτά και τσακευτά 2005- Ποντιακή Επιθεώρηση ΠΣΚΣ Έρρικας Νικολαϊδου
Κούκουδας 1998 Ποντιακή Ηθογραφία Ένωση Ποντίων Πολίχνης Χασίδη Παναγιώτη
Οι Κρυφοί (Κρυπτοχριστιανοί) 1997 Ποντιακή Ηθογραφία Ένωση Ποντίων Πολίχνης Ταχταλίδη Νίκο
Σα κρύα του λουτρού 1996 Ποντιακή Ηθογραφία Ένωση Ποντίων Πολίχνης Ταχταλίδης Νίκο
fb.png Επισκεφθείτε την σελίδα της Άννας στο facebook
masxar.jpg