Χορευτικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

post-it-eggrafes-arxisan.png

Πρόβες γίνονται κάθε Τρίτη & Πέμπτη 20:00 - 22:30 από τον χοροδιδάσκαλο Ζερζελίδη Δημήτρη στην κεντρική αίθουσα του συλλόγου.

Το παιδικό τμήμα κάνει πρόβες κάθε Τρίτη 20:00 - 21:00.

Λύρα παίζει ο Γιάννης Τριανταφυλλίδης

filippeio1.JPG

Φιλίππειο 2009


Στο τμήμα της Τρίτης εξασκούνται οι εμπειρώτεροι των χορευτών, ενώ στο τμήμα της Πέμπτης συμμετέχουν και νεώτεροι χορευτές (ανεξαρτήτως ηλικίας).
Bratsa.jpg

Βράτσα Βουλγαρίας - Μάϊος 2008