ΤH ΚΙΦΑΛΙ ΚΑΙ ΤH ΠΟΔΑΡΙ
Forum » ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΤH ΚΙΦΑΛΙ ΚΑΙ ΤH ΠΟΔΑΡΙ
Number of threads: 15
Number of posts: 15
rss icon RSS: New threads | New posts
του Αλέκου Κεβρεκίδη
Order by:
Last post date
Thread starting date
Create a new thread
Thread name Started Posts Recent post
ΧÙεσμοτόπ’, αποδαρώνα η ποδαρώνα, χρεία, απόπατος, χ‡εστερή, αναγκαίον, μέρος, χαλά- …..ατά κι ολίγα κι άλλα είν’ το αποχωρητήριον ντο λέμε...
by: PSKSPSKS
29 Mar 2014 11:13
1  
by: PSKSPSKS
19 Nov 2010 14:14
1  
Απο το Αρχείον του πόντου. Έλσα Γαλανίδου Μπαλαφούσια.
by: PSKSPSKS
19 Nov 2010 14:05
1  
Ας αούτα τα καραπελά-δες κι θα γουρταρεύκουμες καμμίαν. Είχαμε ολλουνούς, ατώρα έχωμε και τη Γερμανούς....! Τη φίλ'τςν εμουν...!
by: PSKSPSKS
26 Mar 2010 18:54
1  
Μ' ανασπάλκουστουν. Οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Ιταλοί ποτέ κι έταν φίλ' εμουν. Ίλα-μ οι Γερμανοί. Εφοούσαν εμας και ακόμαν φοούνταν εμας, για τ' ατό πάντα αραεύν'νε κι ευρίκ'νε μαχανάδες για να ξεπαστρεύ'ν εμας....
by: PSKSPSKS
13 Mar 2010 00:30
1  
Αδά σα τελευταίους καιρούς ακούωμε και ελέπωμε πολλά, και αγνά. Τραγωδάνοι που κι ξέρνε ντο τραγωδούν, κεμεντζεντζήδες που “κόφνε ξύλα”, και χορευτάν'τς που τεμάκ χορεύνε....! Και ας όλον το άσκεμον εν, που ελέπωμε ποντιακά συλλόγους να χορεύνε “ποντιακά” και να μη φορούν ζίπκας....!!
by: PSKSPSKS
12 Feb 2010 17:54
1  
by: PSKSPSKS
07 Dec 2009 15:51
1  
by: PSKSPSKS
15 Oct 2009 20:37
1  
by: PSKSPSKS
24 Aug 2009 08:34
1  
by: PSKSPSKS
06 Aug 2009 13:32
1  
by: PSKSPSKS
06 Aug 2009 13:26
1  
by: PSKSPSKS
06 Aug 2009 13:18
1  
by: PSKSPSKS
31 Jul 2009 18:02
1  
by: PSKSPSKS
25 Jul 2009 08:48
1  
by: PSKSPSKS
24 Jul 2009 13:14
1