...και τερεί σον ουρανόν
Started by: PSKSPSKS
Date: 13 Mar 2010 00:30
Number of posts: 1
rss icon RSS: New posts
Summary:
Μ' ανασπάλκουστουν. Οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Ιταλοί ποτέ κι έταν φίλ' εμουν. Ίλα-μ οι Γερμανοί. Εφοούσαν εμας και ακόμαν φοούνταν εμας, για τ' ατό πάντα αραεύν'νε κι ευρίκ'νε μαχανάδες για να ξεπαστρεύ'ν εμας....
New Post