Η αποδαρώνα
Started by: PSKSPSKS
Date: 29 Mar 2014 11:13
Number of posts: 1
rss icon RSS: New posts
Summary:
ΧÙεσμοτόπ’, αποδαρώνα η ποδαρώνα, χρεία, απόπατος, χ‡εστερή, αναγκαίον, μέρος, χαλά- …..ατά κι ολίγα κι άλλα είν’ το αποχωρητήριον ντο λέμε...
New Post